Integracja sensoryczna

Słabe reakcje na ruch, dotyk, problemy z koncentracją, nadmierna aktywność czy też wręcz przeciwnie – wrażenie pozostawania w letargu. Są to objawy sugerujące, że dziecko ma problem z procesem, jakim jest integracja sensoryczna, czyli zdolność do odczuwania, rozumienia, a także porządkowania informacji, które docierają z zewnątrz oraz z wewnątrz. Informacje te odbierane są przez zmysły i dopiero przetwarzane.

Problemy na tym polu oznaczają, iż w późniejszym czasie dziecko może mieć coraz poważniejsze kłopoty z prawidłowym rozwojem. Integracja sensoryczna zaczyna się już w życiu płodowym, a trwa do siódmego roku życia, stąd tak ważne jest, by właśnie przez te pierwsze lata pracować z dzieckiem.

Nieprawidłowości na tym polu mogą znacząco utrudniać życie codzienne dziecka. Dekoncentracja, niemożność skupienia się, a co za tym idzie trudności w nauce. Finalnie zaś kłopoty z integracją pośród rówieśników, akceptacją, zawieraniem znajomości, a także kontaktami towarzyskimi w późniejszym życiu dorosłym.

www.terapiaimpuls.pl