Jakie usługi obejmuje administracja kadr i płac?

Administracja kadr i płac to nic innego jak stałe, rzetelne i precyzyjne prowadzenie dokumentacji pracowników. Wiele biur rachunkowych i specjalistycznych firm zajmuje się naliczaniem płac i pełną obsługą kadrową. Wszystkie tego rodzaju działania muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na ich zlecenie ze względu na ich czasochłonność, duży poziom skomplikowania i potrzebę zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie. Outsourcing pozwoli więc zaoszczędzić nie tylko czas, ale także środki finansowe.

Jaki jest zakres usług administracji kadrowej?

Celem administracji kadrowej jest zebranie i odpowiednie przetworzenie wszystkich niezbędnych informacji na temat pracowników, a także zewnętrznych instytucji, takich jak zakład ubezpieczeń społecznych. Dzięki tym danym specjaliści sporządzają pełną dokumentację osób, które zawarły umowę o pracę i inne umowy cywilno-prawne, a także rejestrują pracowników wraz z członkami ich rodzin w ZUS. Ponadto prowadzą ewidencję urlopów macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych i zwolnień lekarskich, kontrolują aktualność badań lekarskich, sporządzają świadectwa pracy i inne potrzebne zaświadczenia. Do ich zadań należy także archiwizowanie i przesyłanie osobowej dokumentacji pracowników.

Co wchodzi w skład usług administracji płac?

Administracja kadr i płac pozwala zaoszczędzić czas w przedsiębiorstwie i skupić się na innych, ważniejszych kwestiach, takich jak rozwój firmy czy ekspansja na nowy rynek. Obsługa płacowa obejmuje następujące działania: przygotowywanie list płac, raportów, sprawozdań, przelewów, pasków wynagrodzeń, niezbędnych deklaracji do urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych, a także naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając godziny nadliczbowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zwolnienia chorobowe oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Specjaliści w tej dziedzinie wystawiają również zaświadczenia o zarobkach i roczne rozliczenia podatkowe PIT.